Storitve

Inštitut za neionizirna sevanja sestavlja skupina strokovnjakov, sposobna odgovoriti na različna vprašanja s področja neionizirnih sevanj. Skrb za razvoj kadrov, znanje in sledenje razvoju je zaradi nenehnega razvoja tehnologij na področju neionizirnih sevanj zelo pomembna, zato se vsi zaposleni aktivno udeležujemo različnih konferenc, izobraževanj in usposabljanj. Glede na naša znanja, usposobljenost in pooblastila je večina naših storitev povezana z naslednjimi področji dela: