8. Povzetek o EMS

Da bi zapolnili pomembne vrzeli v znanju, se priporočajo nadaljnje raziskave, predvsem raziskave dolgotrajne izpostavljenosti in vplivov na otroke in osebje, ki dela z napravami, ki proizvajajo visoke sevalne obremenitve (telekomunikacije, diagnostika, industrija).


8.1 Zaključki glede sevanj visokih frekvenc

Ni dokazov o tem, da bi izpostavljenost visokofrekvenčnim EMS mobilnih telefonov v obdobju do 10 let povečala tveganje za pojav raka, glede daljše uporabe pa  še ni dovolj podatkov. Različnih simptomov, kot so glavobol, utrujenost in težave pri koncentraciji, o katerih poročajo nekateri posamezniki, za zdaj ne moremo povezovati z izpostavljenostjo elektromagnetnim sevanjem, temveč bolj pričakovanjem posameznikov, da jim sevanja škodujejo. Informacije o morebitnih vplivih visokofrekvenčnih sevanj na otroke so še vedno omejene.

Na vrh

8.2 Zaključki glede sevanj nizkih frekvenc

Za magnetna polja ekstremno nizkih frekvenc velja zaključek, da so možni kancerogen. Ta zaključek, ki je v veljavi že nekaj časa, je temeljil na študijah, ki so pokazale, da obstaja pri otrocih, ki so bili izpostavljeni razmeroma visokim magnetnim sevanjem daljnovodov, dvakrat večja verjetnost za razvoj levkemije. Nove epidemiološke študije kažejo na možnost povečanja Alzheimerjeve bolezni kot posledice izpostavljenosti magnetnim poljem ekstremno nizkih frekvenc. Izsledki, povezani z levkemijo in Alzheimerjevo boleznijo, niso bili potrjeni ali pojasnjeni s poskusi na živalih in celičnih kulturah. Za preučitev vplivov na razvoj posameznih bolezni so potrebne nadaljnje raziskave na celicah. Ugotovljene ni bilo dosledne povezave med simptomi, o katerih so poročali posamezniki in EMS ekstremno nizkih frekvenc.

Na vrh

8.3 Zaključki glede statičnih magnetnih sevanj

Nove možnosti uporabe močnih statičnih magnetnih polj, uporabljenih samostojno ali v povezavi z drugimi EMS, bodo zahtevale oceno tveganja pri ljudeh, ki te nove tehnologije uporabljajo na delovnem mestu. Mednje sodi na primer osebje, ki upravlja z napravami za slikanje z magnetno resonanco (MR).

Na vrh