BREZŽIČNO LOKALNO OMREŽJE (WLAN)

Opis

Brezžično lokalno omrežje (angl. Wireless Local Area Network) je povezava računalnika (in drugih naprav z WLAN vmesnikom, kot na primer dlaničnikov in nekaterih mobilnih telefonov) v lokalno omrežje (Local Area Network) brez uporabe kablov. WLAN za komunikacijo med napravami uporablja visokofrekvenčna elektromagnetna sevanja. Uporabnik zato med uporabo omrežja ni omejen s kablom, ampak se lahko prosto premika znotraj območja, ki ga pokriva dostopna točka (Acess point).

Ta tehnologija postaja čedalje bolj priljubljena, še posebej zaradi hitrega razvoja in večje uporabe malih prenosnih naprav, kot so dlančniki inprenosni računalniki. Za domačega uporabnika je WLAN uporaben tudi zaradi enostavne in nezahtevne namestitve in delovanja.

Obstaja več različnih tipov WLAN naprav. Razlikujejo se v več tehničnih lastnostih, za velikost elektromagnetnega sevanja pa sta najpomembnejši frekvenca in oddajna moč. Po oznakah naprave ločujemo s črkami a, b, g in h. Na prenosnem računalniku je na primer označeno, da vsebuje napravo 802.11a/b/g. Njihovo delovanje določa standard IEEE 802.11.

.

IEEE standard

802.11a

802.11b

802.11g

802.11h

Največja oddajna moč (mW)

200

100

100

200/1000

Povprečna oddajna moč v mirovanju (mW)

1

0,5

0,5

0,5

Največja povprečna oddajna moč (mW)

<200

<100

<100

<200

Frekvenca (MHz)

5150-5250

2400-2483,5

2400-2483,5

5150-5350
5470-5725

Doseg (m)

50

do 200

50

50

Sevalne obremenitve

V bližini oddajne antene dostopne točke WLAN 802.11b je izmerjena električna poljska jakost dosegla vrednosti do 60 V/m. Električno polje z oddaljenostjo hitro pada in na razdalji 20 cm dosega manj kot 4 V/m. Med meritvami je dostopna točka delovala z največjo oddajno močjo ter ob polnem prenosu podatkov, torej v razmerah, ki so zagotavljale največjo izmerjeno vrednost električne poljske jakosti.

.

Naprava

Frekvenčno območje [MHz]

maks E polje [V/m] 20 cm

maks E polje [V/m] 100 cm

Uredba I. [V/m]

Uredba II. [V/m]

WLAN 802.11b

2400-2483,5

3,9

1,1

19

61,4

SAR

Če se je med meritvijo oddajna antena dostopne točke dotikala fantoma, je bila izmerjena vrednost SAR 0,81 W/kg. Pri oddaljenosti med površino fantoma ter anteno dostopne točke 2 cm je vrednost SAR padla na 0,09 W/kg ter pri razdalji 5 cm na 0,03 W/kg. Ob dotiku antene s površino fantoma je vrednost v primerjavi z mejnimi vrednostmi smernic ICNIRP sorazmerno velika, saj le te znašajo 2 W/kg za glavo in trup, še posebej, ker smo EMS dostopne točke izpostavljeni več časa. Vendar se dostopna točka za razliko od mobilnega telefona običajno ne nahaja neposredno ob telesuuporabnika, ampak na razdalji nekaj 10 cm ali več.

.

Naprava

Frekvenčno območje [MHz]

maks 10 g SAR [W/kg]

WLAN 802.11b

2400-2483,5

0,81

Priporočila

Kadar WLAN ne potrebujemo, ga izklopimo (tako na prenosnih napravah kot na dostopni točki).

Pozanimajte se, kje ima vaš prenosni računalnik vgrajeno oddajno anteno WLAN. Povsod, kjer se zadržujete dlje časa (na delu, doma, med počitkom ...), naj bo dostopna točka WLAN oddaljena več kot en meter.

Pri nakupu novih naprav kupite naprave standarda g, kajti sevalne obremenitve g naprav so manjše kot sevalne obremenitve naprav standarda b.

Če naprave to omogočajo, nastavite oddajno moč na najmanjšo potrebno. S tem lahko zmanjšate nepotrebno EMS.