Tečaj 2: Vse o EMS

V tem tečaju boste spoznali, kaj pravzaprav so »visokofrekvenčna elektromagnetna sevanja (EMS)«, ki jih pogovorno poimenujemo kar »sevanje«.

Tukaj pojasnimo, kako se v mobilni telefoniji uporabljajo visokofrekvenčna EMS in opredelimo vrste visokofrekvenčnih EMS.

V poglavju Frekvence in Širjenje boste izvedeli, kako se visokofrekvenčna EMS širijo in kaj se zgodi, ko naletijo na človeško telo.

Izvedeli boste, kako se z visokofrekvenčnimi EMS prenašajo informacije.

V rubriki Ključna dejstva lahko najdete pregled najpomembnejših podatkov iz tega tečaja.