Tečaj 3: Vplivi EMS in zdravje

Ta tečaj prikazuje vlogo mejnih vrednosti za varovanje zdravja ter ponuja pregled trenutnega stanja znanosti na področju mobilne telefonije in njenega vpliva na zdravje.

Podajamo pregled stanja znanosti na področju vplivov visokofrekvenčnih EMS na človeka.

Navedeni so nasveti za vsakdanjo uporabo mobilnega telefona in predlogi za preventivno rabo.

V rubriki »Ključna dejstva« lahko poiščete pregled najpomembnejših podatkov iz tega tečaja.