Tečaj 4: Sistem mobilne telefonije

V zadnjem tečaju bomo pojasnili, kako deluje povezava med mobilnimi telefoni in baznimi postajami.

V tem tečaju prinašamo informacije o zgradbi mobilnega omrežja in posameznih celicah.

v Rubriki z naslovom »Omrežje« opisujemo, kako pride do vzpostavitve povezave med posameznimi mobilnimi telefoni.     

V tem tečaju boste spoznali, da tudi za bazne postaje veljajo mejne vrednosti in kje so bazne postaje lahko nameščene.    

V rubriki »Ključna dejstva« lahko poiščete pregled najpomembnejših podatkov iz tega tečaja.