Vplivi visokofrekvenčnih EMS na človeka

Dosedanje raziskave elektromagnetih sevanj so pokazale precej jasno sliko: poznan in nesporen je učinek segrevanja.

width= 290px

height = 326px

Pri absorpciji visokofrekvenčnih EMS v telesu nastane toplota (glej poglavje Kako visokofrekvenčna EMS pridejo v glavo?).

Uporabniki mobilnih telefonov pa niso ogroženi, saj mejne vrednosti zanesljivo varujejo pred poškodbami zaradi pregretja.

Druge učinke, kot so spremembe počutja, izločanje hormonov ali vpliv na nastanek rakavih obolenj, znanstveniki po vsem svetu intenzivno preučujejo.

 

Pomembno!

Doslej znani izsledki znanstvenih raziskav niso pokazali nevarnosti za zdravje zaradi uporabe mobilnega telefona.
Raziskave se intenzivno spodbujajo, saj je vedno več novih tehnologij  (LTE, UMTS, W-LAN. DVB-T, …), katerim je človek dnevno izpostavljen in katerih morebitni vplivi niso poznani.