Mejne vrednosti varujejo

Raziskave vplivov visokofrekvenčnih EMS na človeka potekajo že več kot 50 let, negativni vplivi so dobro poznani. 
Zaradi varovanja zdravja prebivalstva veljajo zakonsko opredeljene mejne vrednosti jakosti visokofrekvenčnih EMS (Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju Ul RS 70/96). Temeljijo na priporočilih mednarodnih organizacij, kot sta Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in Mednarodna komisija za varstvo pred sevanji (ICNIRP)  (glej poglavje Mejne vrednosti)

Mednarodne organizacije (WHO, ICNIRP) redno in v skladu s strogimi merili pregledujejo vse nove izsledke raziskav ter preverjajo, ali je mejne vrednosti morda potrebno ustrezno spremeniti.

To vrednotenje obsega znanstvena dognanja s področja rakavih obolenj, motenj počutja in vpliva na hormonsko ravnotežje tudi pri vrednostih SAR, ki so nižje od veljavnih mejnih vrednosti.

Mednarodne skupine strokovnjakov so enotnega mnenja, da glede na trenutno stanje znanosti niti mobilni telefoni niti bazne postaje ne predstavljajo nevarnosti za zdravje, če so njihove vrednosti  nižje od znanstveno določenih mejnih vrednosti. Pri določanju mejnih vrednosti upoštevajo tudi posebej občutljive skupine prebivalcev, kot so otroci, nosečnice, bolniki in ostareli.

 

Pomembno!

Povezave med uporabo mobilnega telefona in pojavom motenj počutja, kot so motnje spanja, slabo počutje, hormonsko neravnovesje ali celo rakava obolenja, doslej ni bilo mogoče potrditi.