Raziskava Interphone

Pomemben raziskovalni program je študija Interphone, ki poteka od leta 2000. Koordinira jo Svetovna zdravstvena organizacija WHO, finančno pa jo podpira Evropska unija.

Študija Interphone, ki hkrati poteka v 14 državah, raziskuje, ali obstaja povezava med uporabo mobilnega telefona in rakom v vratu in glavi. Dosedanja vmesna poročila kažejo, da je razmerje obetov (Odds ratio ali OR) za redne uporabnike mobilnih telefonov za gliom 0,81 in za meningiom 0,79, kar pomeni, da študija ugotavlja, da je tveganje za nastanek glioma in meningioma med rednimi uporabniki mobilnega telefona manjše kot med neuporabniki mobilnih telefonov.

Tudi za dolgotrajne uporabnike (uporabniki več kot 10 let) študija ne nakazuje na povečanje OR: za gliom znaša OR 0,98, za meningiom pa znaša 0,83.  Edino za posameznike, ki so v svoji zgodovini bili resnično veliko izpostavljeni sevanju mobilnih telefonov (skupno več kot 1640 ur) je študija pokazala povečano tveganje za gliom (za 40%) in za meningiom (15%).

Dodatne informacije o vplivih EMS na zdravje najdete na strani "Razumeti EMS" ter spletni strani projekta Forum EMS.