BLAŽ VALIČ

 

Naslov: Inštitut za neionizirna sevanja
              Pohorskega bataljona 215
              1000 Ljubljana, Slovenija

Tel.:  01 5682732
E-mail:  blaz.valic@inis.si

 

Bibliografija:

spisek izbranih publikacij Inštituta za neionizirna sevanja
zapis celotne bibliografije v COBISS-u

 

Druge dejavnosti:
Član Društva za bioelektromagnetiko (Bioelectromagnetics Society)
Sodelavec Foruma EMS
Član tehničnega odbora TC NIR pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo
Član delovne skupine za pripravo zaščitnih standardov na področju neionizirnih elektromagnetnih sevanj pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo