Ključna dejstva

Visokofrekvenčna EMS in zdravje
  • Nevarnosti za zdravje zaradi uporabe mobilnega telefona kljub dolgoletnim intenzivnim raziskavam niso znane.

  • Veljavne mejne vrednosti temeljijo na priporočilih mednarodnih skupin strokovnjakov.

  • Ti se strinjajo, da mobilni telefoni in bazne postaje ne predstavljajo nevarnosti za zdravje, če so njihove sevalne obremenitve nižje od mejnih vrednosti.

  • Mejne vrednosti varujejo vse sloje prebivalstva, tudi otroke, nosečnice, bolnike in ostarele.

  • Visokofrekvenčna EMS se v telesu ne nalagajo, ampak izginejo takoj, ko izključimo vir sevanja.

  • Pripravili smo vam spletni preskus znanja za tečaj, ki ste ga ravnokar opravili. Veliko sreče pri reševanju.