TOMAŽ TRČEK

 

Naslov: Inštitut za neionizirna sevanja
              Pohorskega bataljona 215
              1000 Ljubljana, Slovenija

Tel.:  01 5682732
E-mail:  tomaz.trcek@inis.si

 

Bibliografija:

spisek izbranih publikacij Inštituta za neionizirna sevanja
zapis celotne bibliografije v COBISS-u