ELEKTRONSKE VARUŠKE

Opis

Elektronske varuške so sestavljene iz dveh naprav: ena je nameščena pri otroku, druga pa je prenosna. Prva deluje kot oddajnik EMS, prenosna enote pa običajno le kot sprejemnik. Pri napravah, ki omogočajo dvosmerno komunikacijo, je tudi prenosna naprava oddajnik EMS. Elektronske varuške med delovanjem ne oddajajo EMS, ampak ga oddajajo šele takrat, ko se sproži alarm – ko glasnost preseže prag. Nekatere tudi sicer oddajajo kratke signale v presledkih nekaj sekund, s katerimi preverjajo povezavo med prenosno enoto in enoto ob otroku.

Obstaja več različnih tipov elektronskih varušk, ki se med seboj razlikujejo tako po frekvencah kot tudi po oddajni moči. Najnižje frekvence, ki jih elektronske varuške uporabljajo, znašajo 27 MHz, najvišje pa 2400 MHz. Prav tako so velike razlike tudi v oddajni moči: od 10 do 500 mW. Zato so tudi sevalne obremenitve različne.

Sevalne obremenitve

Meritve EMS v praznem prostoru so pokazale, da so vrednosti tik ob oddajni anteni elektronske varuške moči 500 mW frekvence 446 MHz razmeroma velike in dosežejo vrednosti do 500 V/m. Na enaki razdalji naprava z oddajno močjo 10 mW pri frekvenci 863 MHz doseže električno poljsko jakost do 20 V/m. Jakost električnega polja z razdaljo hitro upada in na razdalji 20 cm ne preseže 10 V/m za napravo z oddajno močjo 500 mW in 1,5 V/m za napravo, ki oddaja z močjo 10 mW.

.

Naprava

Frekvenčno območje [MHz]

maks E polje [V/m] 20 cm

maks E polje [V/m] 100 cm

Uredba I. [V/m]

Uredba II. [V/m]

Babysitter

40-2400

8,5

3,2

8,6

27,5

SAR

Ko se je oddajna enota z močjo 500 mW nahajala neposredno ob fantomu, je bila največja izmerjena vrednost SAR 0,08 W/kg, kar je manj kot 4 odstotke mejne vrednosti smernic ICNIRP (2 W/kg). Enota z oddajno močjo 10 mW je povzročila približno 8-krat manjšo vrednost SAR (0,01 W/kg).

.

Naprava

Frekvenčno območje [MHz]

maks 10 g SAR [W/kg]

Babysitter

40-2400

0,08

Priporočila

Med uporabo naj bo oddajna enota najmanj 1 m oddaljena od otroka.

Ne uporabljajte elektronskih varušk, ki neprestano oddajajo (stalno prenašajo tudi sliko ali zvok).

Če se oddajna enota napaja iz vtičnice, naj bo napajalnik, ki je tudi vir EMS, oddaljen najmanj 50 cm od otroka.