RAČUNALNIŠKE NAPRAVE

Opis

Zaradi lažje uporabe in večjega udobja vse več naprav deluje na podlagi brezžičnega prenosa podatkov. Uporabljamo brezžično miško, tipkovnico, slušalke in podobno. V večini primerov gre za sorazmerno šibke vire EMS, vendar jih uporabljamo v neposredni bližini telesa. Naprave delujejo v frekvenčnem območju od 27 do 2400 MHz, njihova največja oddajna moč pa je 10 mW.

Sevalne obremenitve

Meritve na dveh vzorčnih napravah kažejo, da so sevalne obremenitve v praznem prostoru v neposredni bližini teh naprav sorazmerno visoke, kakor je razvidno iz tabele:

.

Naprava

Frekvenčno območje [MHz]

maks E polje [V/m] 21 cm

maks E polje [V/m] 5 cm

maks E polje [V/m] 10 cm

Uredba I. [V/m]

Uredba II. [V/m]

tipkovnica

17-40

26

5,7

1,5

8,6

27,5

miška

17-40

200,0

8,3

1,5

8,6

27,5

Napravi sta delovali v frekvenčnem območju 27 MHz in 40 MHz, kjer je mejna vrednost glede na uredbo za I. območje 8,6 V/m, za II. območje pa 27,5 V/m. Ali je zato uporaba teh naprav v nasprotju z zakonodajo? Ne, kajti v bližnjem polju rezultati meritev nemotenega polja ne nudijo podatkov o absorbirani energiji v telesu.

SAR

Bolj natančne meritve absorbirane energije v tkivih, ki jih izvajamo s pomočjo modela človeka kažejo, da je vrednost SAR, povprečena prek 10 g tkiva, manjša od 0,005 W/kg. Mejna vrednost glede na priporočila ICNIRP za okončine (roka) znaša 4 W/kg.

Za ugotavljanje skladnosti določene naprave z mejnimi vrednostmi torej niso dovolj le meritve v praznem prostoru, temveč je potrebno izdelati tudi meritve absorbirane energije v tkivih.

.

Naprava

Frekvenčno območje [MHz]

maks 10 g SAR [W/kg]

računalniške naprave

17-40

<0,005