DVB-T

Opis

DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) je prizemna digitalna video radiodifuzija. DVB-T sistem poleg dodatnih storitev in boljšega izkoristka frekvenčnega prostora omogoča predvsem kvalitetnejšo in uporabniku prijaznejšo sliko in zvok, saj pri prenosu ne prihaja do napak, obenem pa zagotavlja tudi prenos slike širokozaslonskega formata ter visoke ločljivosti (HD). Z vidika obremenjevanja okolja z EMS je pomembno, da DVB-T sistem med svojim delovanjem povzroča manjše obremenitve okolja kot analogni sistemi. Vzrok je v tem, da se v enem kanalu hkrati prenaša do sedem različnih TV programov, zato namesto sedem oddajnih frekvenc potrebujemo le eno. Ker druge komponente oddajnega sistema ostajajo nespremenjene (kabli, antene), je pričakovano zmanjšanje sevalnih obremenitev za približno 5 krat.

DVB-T sistem je v Sloveniji že popolnoma nadomestil prejšnji analogni sistem video radiodifuzije. Več o trenutni pokritosti Slovenije s signalom DVB-T je na voljo na spletni strani RTV Slovenija.

Standard DVB-T je zaradi velike porabe energije med sprejemom neprimeren za mobilne naprave. Zato so za mobilno uporabo razvili standard DVB-H, kjer se oddaja vrši samo v kratkih oddajnih intervalih. Takrat mora sprejemnik v mobilni napravi delovati, sicer pa je lahko izključen. S tem se je znatno zmanjšala poraba mobilnih naprav med delovanjem. Podobno kot pri mobilni telefoniji je omrežje organizirano celično. Eno celico enofrekvenčnega omrežja DVB-H (zaradi intervalnega delovanja je mogoče v enem frekvenčnem kanalu hkrati oddajati več različnih vsebin), ki zagotavlja pokritost do radija 50 km, sestavlja tri do pet oddajnikov moči 1 kw in pet do deset repetitorjev (ki sprejemajo signale in jih ojačene oddajajo pri isti frekvenci). Z vidika umeščanja v prostor so oddajniki sicer močnejši viri kot bazne postaje mobilne telefonije, vendar jih potrebujemo mnogo manj in so zato lahko nameščeni na lokacijah, oddaljenih od prebivalstva. Med uporabo mobilne naprave z vgrajenim sprejemnikom za DVB-H uporabnik ni izpostavljen dodatnim EMS, saj naprava deluje le kot sprejemnik.

Sevalne obremenitve

Sevalna obremenitev zaradi posameznega radiodifuznega oddajnika je odvisna od številnih dejavnikov. V neposredni bližini takšnega oddajnika so vrednosti električne poljske jakosti velike in lahko tudi na tleh presegajo predpisane mejne vrednosti. V takšnih primerih mora biti vplivno območje, kjer so mejne vrednosti presežene, ograjeno. V skladu s slovensko zakonodajo je potrebno pred postavitvijo oddajnika oceniti vplive na okolje, prav tako pa je po začetku obratovanja potrebno izvesti prve meritve. Če oddajna moč presega 1000 W, je potrebno na tri leta izvajati obratovalni monitoring. V spodnji tabeli so predstavljene sevalne obremenitve na višini en meter nad tlemi za vzorčni analogni oddajni sistem s skupno oddajno močjo 48 kW ter DVB-T sistem z enakim prekrivanjem:

.

Naprava

Frekvenčno območje [MHz]

maks E polje [V/m] 1 m

maks E polje [V/m] 10 m

maks E polje [V/m] 40 m

maks E polje [V/m] 100 m

Uredba I. [V/m]

Uredba II. [V/m]

analogni TV oddajnik, 48 kW

174-223
470-790

1,0

6,3

13,8

10

8,6-12,09

27,52-38,51

DVB-T oddajnik z enakim pokrivanjem kot analogni TV oddajnik

470-790

0,025

0,16

0,35

0,25

9,32-12,09

29,70-38,51

SAR

Vrednosti SAR za celotno telo so majhne. Na podlagi numeričnih izračunov lahko ugotovimo, da so za izračunane sevalne obremenitve vrednosti SAR na človeku dostopnih lokacijah izven nadzorovanega območja manjše od 0,01 W/kg, mejne vrednosti za celotno telo pa znašajo 0,08 W/kg.