Razumeti področje EMS

Glavni poudarek te podstrani "Razumeti EMS"  je na posredovanju tekočih znanstvenih spoznanj in rezultatov odmevnih domačih in tujih raziskav o vplivih elektromagnetnih sevanj (EMS) na zdravje ljudi in okolje najširši javnosti v njej razumljivi obliki.

Posamezne vsebine so predstavljene po posameznih sklopih v treh nivojih.

V prvem nivoju so predstavljene osnove posameznega sklopa, ki so namenjene nezahtevnemu uporabniku ter v najkrajšem času  ponudijo ključne informacije za razumevanje tega kompleksnega področja.

V drugem nivoju so besedila ustrezno razširjena ter dopolnjena z več dodanih pojasnil, znanstvenih raziskav in izsledkov za zahtevnejšega bralca.

V tretjem nivoju so besedila poglobljena. Ponekod so dodane še reference ter interaktivno sledenje drugim relevantnim vsebinam, ki so objavljene s strani drugih relevantnih in mednarodno priznanih organizacij po svetu.

 

Živeti z EMS

Sevanje je oblika energije, ki se kot elektromagnetno valovanje ali v obliki delcev širi skozi prostor in snov. Sevanje je prisotno povsod v našem okolju. Več...

Statična magnetna polja

Statična magnetna polja, kakršna so tista, ki jih generira permanentni magnet ali slikanje z MR, se s časom ne spreminjajo in kot taka nimajo frekvence (0 Hz). Več...

Viri nizkofrekvenčnih EMS

Nizkofrekvenčna EMS (do 100 kHz) so posledica izmeničnega toka in napetosti, ki se uporabljata pri proizvodnji, prenosu in porabi električne energije. Več...

Viri visokofrekvenčnih EMS

Visokofrekvenčna EMS, ki obsegajo frekvence od 100 kHz do 300 GHz, uporabljajo številne sodobne brezžične telekomunikacijske tehnolgije. Več...

Učinki EMS

Učinki EMS na biološke organizme in človeka so različni glede na frekvenčno območje (statično polje, nizkofrekvenčna EMS, visokofrekvenčna EMS). Več...

EMS in zdravje

Znano je, da s pomočjo EMS lahko talimo kovino in kuhamo hrano. A dokazi kažejo, da imajo lahko EMS negativen vpliv na zdravje šele tedaj, ko je prekoračen določen prag izpostavljenosti. Več...

Mejne vrednosti

Obstajajo mednarodni priporočila in zakonodaja, ki preprečuje čezmerno izpostavljenost EMS v naravnem in življenjskem okolju v različnih delih sveta. Več...

Povzetek

V tem povzetku navajamo najbolj pomembne zaključke glede vplivov EMS na zdravje ljudi. Pregledno in strjeno besedilo na kratko povzema stanje stroke na tem področju. Več...