Film 1: SAR

V tem filmu pojasnjujemo, kaj se skriva za kratico SAR. Več...

FILM 2: Sprejem

Film prikazuje odvisnost sevanja telefona (SAR) od kakovosti sigala. Prikazani so trije različni primeri s pripadajčimi podatki o SAR. Več...

Film 3: Spekter EMS

Če želite izvedeti, kako je razdeljen elektromagnetni spekter glede na frekvenco oziroma energijo si to oglejte v tem filmu. Več...

Film 4: Kako se širijo EMS

Visokofrekvenčna EMS se širijo enako kot svetloba, kar pomeni, da se lahko npr. odbijajo, uklanjajo, ... Več...

Film 5: Celice v omrežju

Film prikazuje, kako je posamezna bazna postaja, ki pokriva določeno območje, imenovano celica, vključena v omrežje. Več...

Film 6: Bazne postaje

V tem filmu lahko vidimo, kako seva posamezna bazna postaja v različnih smereh prostora. Prikazan je tudi glavni snop sevanja.. Več...

Film 7: Kako poteka pogovor

Prikazan je prenos klica med dvema sogovornikoma prek orežja mobilne telefonije. Več...

Film 8: Mejne vrednosti

Animacija nazorno prikazuje sevalne obremenitve v bližini bazne postaje v % glede na zakonsko določeno mejno vrednost. Več...

Film 9: KVIZ

Preizkusite se v reševanju kviza o EMS, ki ponuja tudi popravo s pravilnimi odgovori. Več...