Meritve optičnih sevanj

Inštitut za neionizirna sevanja je akreditiran s strani Slovenske Akreditacije (LP-059) za izvajanje meritev optičnih sevanj v območju valovnih dolžin od 200 nm do 3000 nm.

Meritve optičnega sevanja je potrebno izvajati tako zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu (glej Direktivo 2006/25/ES) ter Uredbo) kot tudi zaradi nadzora nad delovanjem solarijev (glej Pravilnik).

Inštitut za neionizirna sevanja razpolaga z ustrezno opremo in usposobljenimi strokovnjaki za izvajanje meritev optičnih sevanj:

 • v UV, vidnem in IR območju, kjer so mejne vrednosti določene;
 • ob upoštevanju specifičnih dejavnikov tveganja na delovnem mestu in s tem povezanim ocenjevanjem izpostavljenosti;
 • ob upoštevanju eritemskega odziva kože za ugotavljanje ustreznosti solarijev z zahtevami nacionalne zakonodaje;
 • dolžine pulza in moči pulznih virov ter laserjev z dolžino polza v razredu ns.

Kje so izpostavljenosti umetnim optičnim sevanjem zagotovo visoke in je potrebna ocena tveganja zaradi izpostavljenost umetnim optičnim sevanjem:

 • kjer so prisotne visoke temperature:
  • livarstvo
  • železarstvo
  • kaljenje
  • taljenje
  • steklarstvo
  • opekarstvo
  • ...
 • kjer se uporabljajo kakršni koli viri UV sevanja (namerno ali kot stranski učinek):
  • varjenje
  • preizkušanje materialov
  • tiskarstvo
  • sušenje pigmentov in barv
  • sterilizacija
  • ...
 • kjer je prisotna intenzivna osvetlitev
  • zabavna industrija (koncerti, modne revije...)
  • filmska in TV produkcija
  • gledališče
  • ...
 • kjer se uporabljajo laserji, zlasti razreda 3 in 4