Pooblastila Inštituta za neionizirna sevanja

AKREDITACIJA

Inštitut za neionizirna sevanja je s strani Slovenske akreditacije akreditirani organ za izvajanje meritev elektromagnetnih sevanj v frekvenčnem območju od 0 Hz do 40 GHz ter optičnih sevanj v območju od 200 - 3000 nm.


POOBLASTILA MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR

Pooblastilo št. 35459-1/2014-2 za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa za vire NF in VF elektromagnetnega sevanja.

Odločba št. 36/04 o imenovanju dr.Petra Gajška za okoljskega izvedenca za izdelavo revizij poročil o vplivih na okolja zaradi obremenjevanja okolja z emisijami elektromagnetnih sevanj ter vplivov na zdravje ljudi.

 


POOBLASTILA MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

Pooblastilo 1865-4/2010-2 Ministrstva za zdravje - Uprave RS za varstvo pred sevanji za izvajanje usposabljanja osebja v solarijih.

Pooblastilo 1865-12/2010-3 Ministrstva za zdravje - Uprave RS za varstvo pred sevanji za izvajanje meritev optičnega sevanja solarijev.

 


POOBLASTILO MINISTRSTVA ZA OBRAMBO

Pooblastilo štev. 8450-67/2006-2 za izvajanje pregledovanja in preizkušanja vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.

 


POOBLASTILO MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

Pooblastilo št. 102000-70/2014/6 za opravljanje periodičnih in drugih preiskav fizikalnih škodljivosti v delovnem okolju.