Bioelektromagnetika - Osnove

 
1/9
Zelena svetloba ima valovno dolžino 530 nm. Katera frekvenca valovanja in energija fotona ustrezata takšni valovni dolžini: