Seminar optična sevanja in zdravje 2010

Inštitut za neionizirna sevanja skupaj s soorganizatorji, in sicer

organizira mednarodni seminar OPTIČNA SEVANJA IN ZDRAVJE.

 

Lokacija in termin

Mednarodni seminar Optična sevanja in zdravje 2010 bo potekal 5. novembra 2010 v veliki sejni dvorani Slovenijalesa, Dunajska cesta 22, Ljubljana.
V bližini so postajališča mestnih avtobusov številka 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21 in 22.

Poglej lokacijo na zemljevid.najdi.si.

 

O seminarju

V zadnjem letu sta bila v Sloveniji sprejeta dva podzakonska pravna akta, ki urejata področje optičnih sevanj: Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti umetnim optičnim sevanjem (ULRS 34/2010) ter Pravilnik o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti (UL RS 104/2009).
Mednarodni seminar je namenjen pregledu problematike optičnih sevanj in nadzoru nad njimi. Predstavljeni bodo viri umetnih optičnih sevanj, s katerimi se srečujemo, biološki učinki optičnih sevanj in postopki meritev za ugotavljanje izpostavljenosti ljudi tako v delovnem okolju kot v solarijih.
Mednarodni seminar o optičnih sevanjih se bo zaključil z okroglo mizo o urejanju področja solarijev. Pravilnik je bil sprejet konec leta 2009, že od sam priprave pa prihaja do različnih pogledov na urejanje tega področja. Ker pravilnik določa tudi prehodna obdobja za nekatera zelo pomembna določila, bo do odprtih vprašanj prihajalo tudi v prihodnje. Okrogla miza bo udeležencem omogočila dialog s sodelujočimi predstavniki različnih interesnih skupin in strokovnjakov ter s tem izmenjavo mnjenj, razjasnitev pristojnosti ter lažje in kvalitetnješe delo v prihodnje.

 

Komu je seminar namenjen

Seminar je namenjen:

  • varnostnim inženirjem,
  • vsem pooblaščencem za področje varnosti in zdravja pri delu,
  • odgovornim za področje varnosti in zdravja pri delu v podjetjih,
  • strokovnjakom medicine dela,
  • lastnikom solarijev,
  • dermatologom.

.

Dodatne informacije

Dr. Blaž Valič

tel: (01) 5682732
e-mail: blaz.valic(at)inis.si

myhentai.org