Seminar optična sevanja in zdravje 2010

Inštitut za neionizirna sevanja je skupaj s soorganizatorji, in sicer

organiziral mednarodni seminar OPTIČNA SEVANJA IN ZDRAVJE.

 

O seminarju

V zadnjem letu sta bila v Sloveniji sprejeta dva podzakonska pravna akta, ki urejata področje optičnih sevanj: Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti umetnim optičnim sevanjem (ULRS 34/2010) ter Pravilnik o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti (UL RS 104/2009).
Mednarodni seminar je namenjen pregledu problematike optičnih sevanj in nadzoru nad njimi. Predstavljeni bodo viri umetnih optičnih sevanj, s katerimi se srečujemo, biološki učinki optičnih sevanj in postopki meritev za ugotavljanje izpostavljenosti ljudi tako v delovnem okolju kot v solarijih.
Mednarodni seminar o optičnih sevanjih se bo zaključil z okroglo mizo o urejanju področja solarijev. Pravilnik je bil sprejet konec leta 2009, že od sam priprave pa prihaja do različnih pogledov na urejanje tega področja. Ker pravilnik določa tudi prehodna obdobja za nekatera zelo pomembna določila, bo do odprtih vprašanj prihajalo tudi v prihodnje. Okrogla miza bo udeležencem omogočila dialog s sodelujočimi predstavniki različnih interesnih skupin in strokovnjakov ter s tem izmenjavo mnjenj, razjasnitev pristojnosti ter lažje in kvalitetnješe delo v prihodnje.

 

Program

Dopoldanski program

9.00

Uvodni pozdrav

9.30

Optična sevanja – uvod, viri in bistvene veličine
Peter Gajšek

10.00

Meritve optičnih sevanj
Blaž Valič

10.30

Odmor

11.00

Zakonodaja: od EU direktive do uredbe
Milan Srna

11.30

Vloga medicine dela in obseg ter vsebina preventivnih zdravstvenih pregledov
Metoda Dodic-Fikfak, Marjan Bilban, Tihomir Ratkajec

12.00

Biološki učinki in zdravstvena tveganja
Maila Hietanen

12.30

Ocenjevanje tveganj zaradi optičnih sevanj
Marko Weber

13.00

Kosilo

Popoldanski program

14.00

Solariji in zdravje – primer dobre prakse
Maila Hietanen

14.20

Skladnost osebne varovalne opreme - zakonodaja
Marjetka Vakselj

14.40

Solariji – zakonodaja, standardi in klasifikacija
Blaž Valič

Okrogla miza

Kako (ne)varni so solariji

15.00

do

16.00

Uprava RS za varstvo pred sevanji
Zdravstveni inšpektorat RS
Tržni inšpektorat RS
proizvajalci opreme in zastopniki
nosilci dejavnosti
Združenje slovenskih dermatovenerologov
Inštitut za neionizirna sevanja

Komu je seminar namenjen

Seminar je namenjen:

  • varnostnim inženirjem,
  • vsem pooblaščencem za področje varnosti in zdravja pri delu,
  • odgovornim za področje varnosti in zdravja pri delu v podjetjih,
  • strokovnjakom medicine dela,
  • lastnikom solarijev,
  • dermatologom.

.