e-dozimeter

Izpostavljenost EMS se zaradi različnih novih tehnologij neprestano spreminja in povečuje, vse več naprav, ki so vir EMS pa uporabljamo neposredno ob našem telesu. Zato je poznavanje osebne izpostavljenosti zanimivo tako s stališča vsakega posameznika kot tudi z vidika strokovne analize osebne izpostavljenosti prebivalstva.

Zato so bili v zadnjem obdobju razviti različni dozimetri za merjenje osebne izpostavljenosti EMS. So majhne prenosne naprave, ki jih brez težav lahko stalno nosimo na sebi in omogočajo izvedbo trajnih meritev sevalnih obremenitev v širokem frekvenčnem spektru. Ker se meritve izvaja neprestano v kratkih časovnih intervalih, je mogoče z njimi verodostojno posneti dejanske sevalnih obremenitev posameznika.

Da bi posameznikom omogočili spoznati, kakšnim sevalnim obremenitvam so izpostavljeni, je v sklopu aplikacije e-dozimeter mogoč najem dozimetrov za mejenje nizkofrekvenčnih (NF) (magnetno polje omrežne frekvence 50 Hz) in visokofrekvenčnih (VF) sevalnih  obremenitev (RA in TV oddajniki, mobilna telefonija, TETRA, Wi-fi).

Če si želite le ogledati do sedaj izmerjene vrednosti, si jih na zemljevidu lahko ogledate na strani Rezultati meritev.

V primeru, da bi tudi sami želeli nositi dozimeter, je spodaj naveden celoten postopek najema in izvajanja meritev:

  1. Na strani Prijava se registrirate. Ker si želite izposoditi dozimeter, se morate strinjati s pogoji najema, ki so vam na voljo v osnutku pogodbe.
  2. Za ceno najema pokličite na telefonsko številko 01 5682733 ali pošljite elektronsko sporočilo na info@inis.si.
  3. Sledite navodilom o registraciji, ki vas vodijo k rezervaciji dozimetra.
  4. Dozimeter v rezerviranem terminu prevzamete na Inštitutu za neionizirna sevanja, Pohorskega bataljona 215, Ljubljana. Ob prevzemu se podpiše pogodba o najemu, ki določa mesebojne pravice in obveznosti.
  5. Med nošnjo dozimetra izpolnjujete preprost vprašalnik o tem, kje se nahajate.
  6. Dozimeter na predviden dan vrnete na Inštitut za neionizirna sevanja.
  7. Srokovnjaki Inštituta za neionizirna sevanja podatke z dozimetra obdelajo in vnesejo v aplikacijo e-dozimeter.
  8. S pomočjo vašega uporabniškega imena in gesla si rezultate in poročilo ogledate v aplikaciji e-dozimeter.