Kviz o elektromagnetih sevanjih

V interaktivnem kvizu lahko preskusite svoje znanje o delovanju in vplivih novih tehnologij na zdravje. 

V primeru, da kakšno vprašanje odgovorite napačno, smo vam pripravili tudi popravo s pravilnimi odgovori.

Veliko sreče.

CSS PopUp