e-Usposabljanje osebja v solarijih

Pravilnik o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti (UL RS 104/2009) v 18. členu določa:

"Nosilci dejavnosti salonov za nego telesa s solariji morajo zagotoviti, da s solarijem upravljajo osebe, ki so ustrezno usposobljene. Usposabljanje mora vsebovati vsebine o delovanju solarijev, UV sevanju, bioloških učinkih, zdravstvenih tveganjih, tipih kože in dozah izpostavljenosti. Pooblastilo za izvajanje usposabljanja osebja v solarijih izda Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji."

 

INIS je

  • kot prva inštitucija s strani Ministrstva za zdravje - Uprave RS za varstvo pred sevanji pridobil pooblastilo za izvajanje usposabljanja osebja v solarijih ter
  • je eden redkih akreditiranih organov za izvajanje meritev vseh optičnih sevanj v tem predelu Evrope in pooblaščen za izvajanje meritev optičnih sevanj v solarijih.

.

Potek usposabljanja

E-usposabljanje osebja v solarijih poteka tako, da se z elektronsko prijavnico prijavite k usposabljanju. Po potrditvi prijave vam posredujemo uporabniško ime in geslo, s katerim dostopate do e-Predavanj. Ko ste se pripravili na opravljanje preizkusa usposobljenosti, se z vami dogovorimo o izvedbi le-tega.

 

Kontakt in dodatna vprašanja

Dr. Blaž Valič - vodja laboratorija
tel: (01) 5682732
e-mail: blaz.valic(at)inis.si