SAR center

SAR Center prinaša celovito interaktivno platformo o sevanji mobilnih telefonov in njihovih podatkih o SAR z iskalnikom.

Prikaz porazdelitve vrednosti SAR zaradi uporabe mobilnega telefona. Barvna skala je podana v W/kg.

SAR je kratica za stopnjo specifične absorpcije, ki predstavlja merilo za količino absorbiranih visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanje v telesu zaradi izpostavljenosti mobilnemu telefonu. Enota je vat na kilogram (W/kg). Ta mejna vrednost že upošteva dodatni varnostni faktor, ki je uveden zaradi preventivnega varovanja zdravja.

Ko je mobilni telefon v neposredni uporabnikovi bližini (govorimo o bližnjem polju, saj je oddaljenost med njima le nekaj centimetrov), pride do zelo nehomogene absorpcije EMS v glavi. Za ocenjevanje njenih bioloških učinkov ter s tem omejevanje izpostavljenosti se v Evropi uporablja lokalna omejena SAR 2 W/kg , porazdeljena prek tkiva mase 10 g v 6-minutnem intervalu.

Na Evropskem trgu morajo vsi mobilni telefoni ustrezati tej mejni vrednosti in produktnim standardom SIST EN 50568.

V našem iskalniku vrednosti SAR za posamezen tip telefona pa smo telefone dodatno razdelili v tri razrede v smislu načela previdnosti.

  • > 0,6 W/kg
  • 0,6-1,2 W/kg
  • < 1,2 W/kg

Glede na dejstvo, da do končnega odgovora o možnih negativnih vplivih sevanja mobilnih telefonov na zdravje še ni, predlagamo, da potrošnik ob upoštevanju načela previdnosti izbere telefon z nižjo vrednostjo SAR od 0,6 W/kg.