Rezultati meritev

Vse do sedaj opravljene meritve s pomočjo osebnega dozimetra si na zemljevidu lahko ločeno ogledate za nizkofrekvenčna ter visokofrekvenčna sevanja.

Ob vstopu na stran z izmerjenimi vrednostmi se vam prikaže zemljevid Slovenije, na njem pa se nahajajo krogi z vpisano številko, kakor je prikazano na spodnji sliki.

Številka v sredini kroga prikazuje, koliko merilnih točk je bilo izmerjenih na tem območju. Če želimo natančneje opazovati določeno območje, si le to lahko povečamo na več načinov:

  • s pomočjo drsnika oziroma gumbov + ter - na levi strani slike
  • s pomočjo koleščka na srednjem gumbu miške
  • ali tako, da z miško kliknemo na željeno območje.

Ko si določeno območje dovolj približamo, se namesto krogov s številom merilnih točk prikažejo manjši krogci, ki predstavljajo posamezno merilno mesto. Natančnejše podatke o izmerjenih vrednostih dobite tako, da kliknete na krogec, s čimer se odpre dodatno polje s podatki o datumu in času meritev ter številčnimi vrednostmi meritev. Barva krogcev ponazarja izmerjeno vrednost po naslednji legendi:

<0,01%  <0,05%  <0,1%  <0,3%  <0,5%  <0,8%  <1%  <2%  <10%  <20%  >20%

Vrednosti so predstavljene v % mejne vrednosti glede na določila Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenskem okolju (Ur.l. RS, št. 7 0/1996) za I. območje varstva pred sevanji.