demodulacija
definicija:razbiranje koristnih podatkov iz moduliranega signala

Razbiranje koristnih podatkov iz moduliranega signala. Poteka tako, da se signal z nizko frekvenco loči od nosilnega moduliranega signala in nato po potrebi še obdela glede na vrsto modulacije.