depolarizacija
definicija:prememba membranskega potenciala

"Sprememba membranskega potenciala vzdražnih celic proti manj negativni ali proti pozitivni vrednosti (npr. pri vzburjenju nevrona ali mišične celice)."