magnetno polje
definicija:polje, ki ga povzročajo gibajoči se električni naboji

Električne naboje, ki tečejo po žici ali drugem prevodniku, imenujemo električni tok. Električni tok pa je vir magnetnega polja. Enota za jakost magnetnega polja je amper na meter (A/m).