definicija:način delovanja srčnega spodbujevalnika
definicija:enota za logaritemsko razmerje
definicija:zaustavitev srčne fibrilacije
definicija:eni od možganskih valov
definicija:upad intelektualnih in spominskih sposobnosti
definicija:razbiranje koristnih podatkov iz moduliranega signala
definicija:veda o lastnostih populacije
definicija:izrastek nevrona
definicija:deoksiribonukleinska kislina
definicija:prememba membranskega potenciala

<<<1-1011-2021-30> >>