digitalno
definicija:diskretno

Podajanje informacij z zaporednjem diskretnih vrednosti iz določenega nabora vrednosti. Ponavadi se uporabljta samo dve vrednosti v naboru, tako imenova 0 in 1. Nasprotno analognemu.