definicija:širjenje motnje po snovi ali prostoru
definicija:razdalja med dvema sosednjima vrhovoma valovanja
definicija:vir mikrovalov
definicija:povezanost vzroka in posledic