tumor
definicija:nekontrolirana rast celic

Nenormalna, atipična, nekontrolirana, navadno lokalna patološka rast tkiva.