pristranost ali napaka zaradi motečih spremenljivk
definicija:odstopanje rezultatov od dejanskega stanja zaradi drugih dejavnikov

Zaradi povezave dejavnika tveganja z ostalimi dejavniki, ki niso neposredno odgovorni za učinek, lahko pride do navideznega vpliva slednjih na rezultate in izid raziskave.