izpostavljenost
definicija:jakost izpostavljenosti

Jakost izpostavljenosti skupine ali posameznika izbranemu dejavniku (npr. elektromagnetno sevanje).