lasersko sevanje
definicija:vrsta optičnega sevanja

Lasersko oziroma koherentno sevanje je optično sevanje laserja (glej laser). Lastnosti laserskega sevanja so: koherentnost oziroma koherenca (sofaznost), značilna valovna dolžina, velika intenziteta, pravilna porazdelitev intenzitete po preseku žarka in majhna divergenca.