tveganje
definicija:verjetnost nastanka dogodka

Verjetnost nastanka dogodka.

myhentai.org