definicija:vrsta klinične raziskave
definicija:oblika tumorja
definicija:elektromagnetna sevanja z energijo, premajhno za ionizacijo
definicija:ebrionalna prava živčna celica
definicija:vrsta tumorja
definicija:vrsta tumorja
definicija:elektromagnetno valovanje, ki ga moduliramo