case-only analysis
definicija:vrsta raziskave

Vrsta raziskave, razvita v zadnjem času. Namenjena je preverjanju mogočega vpliva med genetiko in okoljskimi dejavniki. V raziskavi se ne uporablja kontrolna skupina.