časovna povezanost
definicija:časovna povezanost dejavnika in izida

V epidemiologiji pomeni povezanost dejavnika in izida v času. Je eden od kriterijev za opredelitev vzročnosti.