INIS: Pojmovnik
definicija:manjša smrtnost delavcev kot v splošni populaciji