simptom
definicija:bolezenski znak

Sprememba, značilna za bolezen, ki jo opiše bolnik (ko opisuje subjektivne težave), bolezenski znak.