in vivo
definicija:v živem ogranizmu

V živem organizmu. Ponavadi se nanaša na poskuse, ki potekajo v živem organizmu.