valovanje
definicija:širjenje motnje po snovi ali prostoru

Širjenje motnje po snovi ali prostoru.