radio
definicija:tehnologija, ki omogoča prenos signalov na daljavo

"Radio (latinsko radius - žarek) je tehnologija, ki omogoča prenos signalov s prilagajanjem (modulacijo) elektromagnetnih valov, ki imajo manjše frekvence kot svetloba. Frekvence za radijski prenos segajo od 3 kHz do 40.000 MHz, torej od valovnih dolžin 1 cm do preko 1 km. Ker je uporabnikov radijskega prenosa signalov ogromno (vojaške sile, mornarica, letalstvo, telegrafija, telefonski pogovori, radijska in televizijska distribucija...) je z mednarodnim dogovorom frekvenčno območje razdeljeno na frekvenčna območja za posamezne uporabnike."