električno polje
definicija:polje, ki ga povzročajo električni naboji

Vsak električni naboj je vir električnega polja, s katerim vpliva na druge naboje. Če sta naboja nasprotnih predznakov, se bosta privlačila, če pa imata enaka predznaka, se bosta odbijala. Jakost sile je odvisna od velikosti posameznega naboja in razdalje med njima. Enota za jakost električnega polja je volt na meter (V/m).