SAR
definicija:stopnja specifične absorpcije - veličina, ki podaja osebno izpostavljenost EMS

V frekvenčnem območju 0,1 MHz - 10 GHz, v katerem obratuje večina mobilnih telekomunikacijskih sistemov, je merilo za oceno bioloških učinkov prav absorpcija visokofrekvenčnih EMS v telesu, ki je določena s stopnjo specifične absorpcije (SAR). SAR je določena s količino moči, absorbirane v biološki snovi. Enota je W/kg. Navadno se uporablja povprečna SAR prek 6-minutnega intervala.