mejna vrednost
definicija:omejtve za izpostavljenost EMS

Mejne vrednosti so omejitve za izpostavljenost električnim in magnetnim poljem ter elektromagnetnim sevanjem. Določene so na podlagi znanih kratkotrajnih škodljivih učinkov, ne upoštevajo mogočih posledic dolgotrajne izpostavljenosti, vanje pa je vkjučen