latentna doba
definicija:čas do pojava bolezni

Čas med izpostavljenostjo dejavniku, ki bolezen povzroča in pojavom bolezni.